Bratsbergtre

+47 35 90 10 20  |  info@bratsbergtre.no

Montering av kledning

På denne siden har vi samlet viktige utdrag fra en artikkel på nettsiden til Bygg og Bevar om best mulig montering av tett-/saktevokst trekledning. Disse utdragene gir deg nyttige tips og råd for å sikre en holdbar og kvalitetsmessig installasjon. Vær oppmerksom på at informasjonen her ikke er sammenhengende, men består av relevante utdrag for å hjelpe deg med ditt prosjekt. Se hele artikkelen på Bygg og Bevar.

Viktigheten av å ha margsiden ut

Når man monterer tett-/saktevokst kledningspanel av gran og furu, er det avgjørende å plassere margsiden (kjerneveden) ut. Dette skyldes flere grunner:

 1. Motstand mot Fuktighet: Margsiden er mer motstandsdyktig mot fuktighet og nedbrytning enn ytesiden (barken). Ved å plassere margsiden ut, reduseres risikoen for fuktskader og råte, noe som forlenger kledningens levetid. Bordet vil bøye seg mot årringene og bøye seg ut på midten, slik at kantene presses enda fastere inn til veggen og tetter mot fuktighet.

 2. Redusert Sprekkdannelse: Treet krymper og sveller med fuktighetsendringer, og ytesiden har en tendens til å krympe mer enn margsiden. Ved å ha margsiden ut, reduseres spenningene som kan føre til sprekker i kledningen.

 3. Bedre UV-motstand: Margsiden har bedre motstand mot UV-stråler fra solen, som kan nedbryte og svekke treverket over tid. Dette gir en mer varig kledning.

Høvling av Margsiden for Bedre Inntrengning av Linolje

Tradisjonelt har man høvlet margsiden av kledningsbordene før montering. Dette har flere fordeler:

 1. Bedre Inntrengning av Linolje: Ved å høvle margsiden, åpner man treets porer og fibre, noe som gir linoljen bedre mulighet til å trenge inn og beskytte treverket. Dette gir en dypere og mer effektiv impregnering.

 2. Økt Holdbarhet: Linolje gir treverket en vannavstøtende overflate, samtidig som den tillater treet å puste. Dette beskytter mot fuktighet og nedbrytning, noe som øker kledningens levetid.

Skruing av Kledning i stedet for Spikring

Ved montering av tett-/saktevokst kledning på nye hus, kan det være flere fordeler med å bruke skruer i stedet for spiker:

 1. Bedre Festeevne: Skruer gir en sterkere og mer sikker festing enn spiker, noe som reduserer risikoen for at kledningen løsner over tid, spesielt i områder med mye vind eller værbelastning.

 2. Enklere Vedlikehold: Skruer kan lettere fjernes og byttes ut ved vedlikehold eller reparasjoner uten å skade treverket i like stor grad som spiker.

 3. Redusert Risiko for Sprekkdannelse: Hvis du bruker skruer som er beregnet for kledning vil du få en jevnere belastning på treverket, noe som reduserer risikoen for sprekkdannelser ved montering.

 4. Smalere spikerslag: Hvis en bruker skruer, så kan du f.eks. gå fra 2″ til 1,5″ tykkelse på spikerslagene da skruene trenger mindre tykkelse for å finne feste.

Vær Obs på vindsperren

Når man fester kledning, er det viktig å være oppmerksom på lengden av skruene/spikerne slik at man ikke punkterer dampsperren inne i veggen. Dette kan føre til fuktskader og redusere bygningens energieffektivitet.

Ved riktig montering av tett-/saktevokst kledningspanel av gran og furu med margsiden ut, rotenden ned, og ved bruk av skruer, kan man oppnå en solid, varig og estetisk tiltalende kledning som krever minimalt vedlikehold og beskytter huset mot vær og vind i mange år.

Kilder

Her er en oversikt over pålitelige kilder som bekrefter de nevnte praksisene og fordelene med montering av tett-/saktevokst kledningspanel av gran og furu:

 1. Sintef Byggforsk: Sintef Byggforsk sine anvisninger og fagartikler gir omfattende veiledning for montering av kledning. De understreker viktigheten av margsiden ut og rotenden ned, samt fordelene med skruing over spikring for holdbarhet og vedlikehold.

 2. Treteknisk Institutt: Treteknisk Institutt i Norge har flere publikasjoner som beskriver de tekniske aspektene ved trevirke og kledning, inkludert hvordan man best mulig beskytter treverket gjennom riktig montering og behandling.

 3. Bygg og Bevar: Nettstedet Bygg og Bevar har mange artikler om tradisjonelle byggemetoder, inkludert høvling av margsiden for bedre inntrengning av linolje og viktigheten av riktig montering av kledning.

 4. Norsk Standard NS 3180: Denne standarden gir retningslinjer for montering av trekledning, inkludert anbefalinger for bruk av skruer og riktig plassering av kledningsbordene.