Bratsbergtre

+47 35 90 10 20  |  info@bratsbergtre.no

Gode tips & råd

Informasjonen i artiklene er aktuell for både gamle og nye hus. Vil du ha resultater som varer, lønner det seg å se på hvordan man monterte og behandlet kledning til og med 1930-tallet. Dette er tradisjoner som for mange har gått tapt.

Myter & fakta
Montering
Maling med linolje
Klednings- og paneltyper